Technik masażysta
Absolwenci tego kierunku mają szeroki wachlarz możliwości rozwoju zawodowego zarówno w Polsce, jak i za granicą.
czytaj więcej

 Komunikat MEN z dn. 24.04.2020r. - Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

 Pobierz >>>

 

 

 

 

Informacja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) planowane są w dniach od 22 czerwca br. do 9 lipca.

Pobierz >>>

 

 

 

 

     Aktualizacja informacji dla nauczycieli i uczniów MSZ w Warszawie, dotycząca czasowego wstrzymania zajęć dydaktycznych  realizowanych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 a zaleceniami MEN dotyczącymi realizacji nauczania i przekazywania treści programowych innym sposobem kształcenia  tzw. zajęć zdalnych, na odległość z wykorzystaniem odpowiednich metod i technik nauczania.

   Pobierz >>

 

 

Facebook